Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Програми за високи спортни постижения

Българска Федерация Колоездене и колоездачните клубове могат да използват различни програми за своето развитие и финансиране. Тук ще ви представим основните, които са под патронажа на Министерството на младежта и спорта (ММС) и са насочени както към развитието на спорта за високо спортно майсторство и постижения, така и към развитието на младежкия спорт в клубовете.

Програма за развитие на спорта за високи постижения

БФК като лицензирана федерация към ММС всяка година има възможността да кандидатства по „Програмата за развитие на спорта за високи постижения“. Основните цели на програмата са създаването на оптимални условия за подготовка на състезателите за участие и спечелване на призови класирания на Летни олимпийски игри, на Зимни олимпийски игри, зимните и летните Младежки олимпийски игри и на Световни и Европейски първенства. Освен това се търси прилагане на селективен подход при определяне на спортистите, оптимизиране условията за спортното им развитие и стимулиране на младите таланти, което да гарантира израстването им като спортисти от световна величина.

Конкретните цели на „Програмата за развитие на спорта за високи постижения“ са:
• Спазване на правната рамка и запазване автономността на спорта.
• Спазване на правила, честна игра, уважение, колективен дух, ангажираност, постоянство и адекватно справяне с успеха и с поражението.
• Приоритетно финансово подпомагане и съсредоточаване върху най-перспективните състезатели, ориентирането им към успех, стремеж за място на подиум или на позиция в световната ранглиста.
• Оптимизиране координацията между спортна федерация и Министерство на младежта и спорта за елитния спортен потенциал, контрол и управление на спортната тренировка, насърчаване на млади таланти, състояние на треньорските кадри, ефективна структура на спортна база и научно-техническа подкрепа.
• Подсигуряване на водещите федерации с основно оборудване, екипировка и планирани лагери в олимпийския цикъл.
• Осигуряване на собствени средства от федерациите за осъществяване на проекта.
• Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати и социалната значимост на спортовете.
• Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

Срокът за кандидатстване по „Програмата за развитие на спорта за високи постижения“ е 15 декември на всяка календарна година. Повече за програмата тук.

Програма за развитие на спортните клубове

Спортните клубове, членове на БФК и притежаващи редовен лиценз към ММС имат възможността да кандидатстват по „Програмата за развитие на спортните клубове“. Основната цел на програмата е създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.

Конкретните цели на „Програмата за развитие на спортните клубове“ са:
• Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.
• Осигуряване на квалифицирани треньорски кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.
• Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните и психологическите качества и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.
• Разширяване обхвата на активно спортуващите деца и младежи.
• Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.
• Създаване на условия за развитие, изява и повишаване личната мотивация на треньорите.
• Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.
• Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броят на активно спортуващите и включените спортисти в националните отбори.
• Разширяване достъпа до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

Срок за подаване на документи за удостоверяване към БФК – 15 декември
Срок за подаване на оценка за развитие от БФК към ММС – 5 януари
Срок за представяне на отчет за предходен период – 15 януари
Срок за подаване на проектите в деловодството на ММС – 15 януари

Повече за програмата тук.