Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Конкурс: „Технически Секретар“ на БФК

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Във връзка с увеличения обем работа в БФК, следствие на активната дейност през 2020 г., имаме удоволствието да обявим конкурс за нова длъжност – технически секретар.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания – добри умения с MS Office, добро владеене на английски език – втори чужд език е бонус, умение за работа в екип, основни познания по кодекса на труда.
Дейността на техническия секретар включва водене на архив на писмена и електронна комуникация, осъществяване на връзка между отделните звена в БФК, обработка и/или изготвяне на документи за ММС, други държавни институции, UEC, UCI или други международни институции, подпомагане цялостната дейност на главния секретар/изпълнителния директор.
Работното време е 24(25) часа седмично.
700 лв. нетно месечно възнаграждение.
Всеки кандидат трябва да изпрати автобиография и кратко мотивационно писмо защо желае да заеме тази длъжност. Заявленията трябва да бъдат изпратени на e-mail: admin@bgcf.bg


На 18.01.2021 год. бе избран: г-н. Александра Никова за технически секретар на БФК.