Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Информация за приемане на нови членове в БФК!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

На предстоящото ОС на 09.01.2024 г. ще се приемат нови членове на БФК. Това е една прекрасна възможност както за неформални спортни сдружения, така и за организатори на колоездачни събития да придобият официален статут на колоездачни клубове членове на БФК, а с това и много възможности, както да допринасят за развитието и да влияят положително върху любимия ни спорт, така и да се възползват от програми за финансиране от ММС. За улеснение на заинтересуваните прилагаме примерна извадка с изискванията и необходимите документи за членство.

Ако вече осъществявате дейност под някаква юридическа форма, проверете дали сте „клуб“ и отговаряте ли на изискванията на ЗФВС ( развивате спортна дейност, членуват само физически лица, не сте член на друга федерация, треньорски кадри и др.), защото може да е необходимо да направите малки промени или пък да учредите ново сдружение. Ако сте организатор на състезания или клуб и не искате да влияете върху решенията на ОС на БФК, то тогава можете да кандидатствате за асоциирани членове, без право на глас в общото събрание и да заплащате 1/5 от редовния членски внос, което за 2024 година ще е 10% от МРЗ или под 100лв. Срокът за подаване на изрядни документи е до края на годината.

Съгласно устава на БФК, клубът трябва да подаде заявление за членство в БФК до УС на БФК. В подаденото писмено заявление дo УС се декларира, че се познава и ще се спазва устава на БФК.

Към заявлението за приемане се прилагат и заверени преписи oт следните документи:

Необходими документи съгласно Устава на БФК за новите членове.

1. устав на колоездачния клуб;
2. решението на управителните органи на колоездачния клуб за членство в БФК, взето съобразно Устава на клуба
3. удостоверение за липса на публични задължения – може и допълнително в кратък срок;
4. справка за броя на членовете на клуба;
5. справка за спортните услуги, предлагани от клуба;
6. справка за треньорите и инструкторите на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността по образец;
7. справка за състезателите.
8. декларации по образец от ММС (приложени).

В Устава на БФК в чл.11 ще откриете подробно изискванията и необходимите документи за членство.

Образци на някои от тях са приложени към настояща статия.

Образец 4 | Образец 5 | Образец 6 | Устав БФК с промени от 28.04.2023