Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Покана за свикване на ОС на БФК

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ

 

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

Българската федерация колоездене“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.14 от Устава на БФК, с Решение на Управителния съвет от 13.03.2024 г., свиква Общо Събрание на членовете на 23.04.2024 г. от 14:00 ч., в гр. Пловдив, Гранд Хотел Пловдив,   Кършияка Северен, ул. „Златю Бояджиев“ 2, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на съдържателния отчет за дейността на БФК за 2023г.

2.Приемане на годишния финансов отчет за 2023г.

3.Приемане на бюджета на БФК за 2024г.

4.Освождаване на Калин Русев и Стефан Христов като членове на УС поради подадена оставка

5.Избор на двама члена на УС на мястото на подалите оставка Калин Русев и Стефан Христов

6.Промени в Устава на БФК

7.Приемане на нови членове.

8.Вземане на решение за преминаване на редовни членове като асоциирани такива

9.Други.

 

  1. Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 23 април 2024 г. от 13,00 часа.
  2. В случай, че Вашият клуб не се представлява от законния си представител е необходимо да се предостави нотариално заверено пълномощно.
  • В общото събрание имат право на глас по един представител на клуб член на федерацията, който е заплатил членския си внос изцяло.
  1. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 15 часа на същото място при същия дневен ред.
  2. Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФК и се изпраща по електронен път до всички членове на БФК.

     Приложение:

     Списък на членовете с право на глас.

          Председател на УС на БФК:

          Драгомир Кузов

Гр. София, 22.03.2024 г.

 

Членове на БФК с право на глас към 22.03.2024г.
1. СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ СПРИНТ
2. СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ ПАЛАШЕВ
3. ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-СОФИЯ
4. КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ „ШОР ИНВЕЙДЪРС – БУРГАС“
5. ВЕЛО КЛУБ МАМУТ
6. ”КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ – ХЕМУС-1896
7. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ ДОЛЧИНИ ПРО ТИЙМ
8. СПОРТЕН КЛУБ ГРАВИТИ
9. „КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
10. СПОРТЕН КЛУБ КОЛОЕЗДАЧ
11. КОЛОЕЗДАЧЕН СПОРТЕН КЛУБ ОМЕГА ТИЙМ
12. СПОРТЕН КЛУБ „РАЙДЪРС ЮНАЙТЕД“
13. СПОРТЕН КЛУБ ВИВО
14. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ „ВЕРЕЯ“
15. СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ВЕЛОРАПТОР
16. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ ЛЯСТОВИЦА – 1905
17. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ „ЯНТРА-ИСПОЛИН“
18. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ СВИЛЕНГРАД-1924
19. “КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ – НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ”
20. СПОРТЕН КЛУБ ДРАГ
21. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ КАЙЛЪКА РАЙДЪРС ПЛЕВЕН
22. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“
23. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ СВОБОДНО ИЗМЕРЕНИЕ
24. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ ВИТОША
25. ВЕЛО КЛУБ МСМ СПОРТ ТИЙМ
26. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ “БЛЕК СИЙ ЦУНАМИ – БУРГАС”
27. СПОРТЕН КЛУБ “ВЕЛ ЕВОЛЮШЪН”
28. СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ “ТРАЯНА”
29. СПОРТЕН КЛУБ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ „БЛУ РОКС СЛИВЕН“
30. ПЛОВДИВСКИ КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ „ЦАР СИМЕОН“
31. КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ „СИНИТЕ КАМЪНИ“