Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Българска Федерация Колоездене приема оферти за юридически услуги.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Българска Федерация Колоездене приема оферти за юридически услуги. Офертите се приемат до 24.04.2020 на admin@bgcf.bg
Обхват на юридическите услуги:
1. Правни консултации по въпроси поставени от БФК
2. Изготвяне на различни видове договори и участие в преговори
3. Правни консултации, писмена и устна комуникация свързана с взаимоотношенията на БФК държавните, общинските, данъчни и други органи.
4. Правни консултации свързани с промени в управителните органи на БФК и други корпоративни промени, подлежащи на регистрация (като промяна на бизнес адрес и др.); вписнване на промените в търговския регистър.
5. Процесуално представителство пред административни органи и съдилища по искове и жалби от или срещу БФК
6. Други въпроси от значение за дейността на БФК