Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Лицензиране

Условия за лицензиране на състезатели

Лицензирането на състезатели е една от основните задачи на Федерацията. Процесът включва проверка на подадените данни и документи, като основание за издаване на лиценза е представянето на документ за медицински преглед и валидна застраховка за целия период на лицензиране „Злополука на спортисти и технически лица“. За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“ , то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.
Застраховките следва да са платени за целия период на валидност, а не на вноски.
Застраховката „Злополука на спортисти и технически лица“ (за МТВ задължително допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“) е задължителна за участие във всяко състезание, независимо от вида му.

Видове лицензи

Клубен лиценз

С този лиценз имате право да участвате във всички официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания от международния календар, както и в клубни класирания.

Индивидуален лиценз

С този лиценз имате право да участвате във всички официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания от международния календар.

Хоби лиценз

5 дневен или годишен в рамките на календарната година – с този лиценз имате право да участвате във всички официални прояви в календара на БФК, с изключение на ДЛОШ, състезания от международния календар и пистови състезания.

Застраховане

Застраховката „Злополука на спортисти и технически лица” е основание за издаване на лиценза и участие в състезания.

Цени за издаване на лицензи

Възрастова категория, тип лиценз Category Ако има през 2023 (лв. /BGN) Нов за 2024 (лв. /BGN)
Деца, момичета и момчета младша и старша възраст (отб.) YOUTH U13
YOUTH 13-14
4 5
Юноши и девойки младша възраст (отб.) JUNIORS 15-16 8 10
Юноши и девойки старша възраст (отб.) JUNIORS 17-18 12 15
Мъже и жени до 23г. и елит (отб.) MEN ELITE, MEN U23
WOMEN ELITE, WOMEN U23
20 25
Треньори, механици, масажисти и др. технически персонал (отб.) TEAM STAFF 27 30
Мастърс (отб.) MASTERS 30 30
Индивидуален от деца до юноши и девойки старша възраст INDIVIDUAL U13, U15, U17, U19 20 25
Индивидуален мъже/жени/мастърс INDIVIDUAL U23, ELITE, MASTERS 80 100
Издаден лиценз след 31.01.2024г. (след 30.04.2024 г. за деца, момчета и момичета младша и старша възраст, юноши и девойки старша възраст) Issued after 31/01/2024 (after 30/04/2024 for YOUTH U13, YOUTH 13-14 & JUNIORS 17-18) +20 лв. към основната цена +20 лв. към основната цена
Хоби 2024 HOBBY 2024 30 30
Хоби 5-дневен HOBBY 5-DAYS 5 5
Обръщаме внимание, че:
• При всички плащания по банков път е задължително в основанието да се посочи № на издадената от БФК фактура;
• При заявяване на лицензи от клубове е препоръчително плащанията да се извършват от банковата сметка на клуба, получател на фактурата.

РЕДОВНИ КЛУБНИ ЛИЦЕНЗИ (UCI)

При подаване на заявка от клубове следва да изпратите имейл до admin@bgcf.bg с относно „Лицензиране 2024 г.“, който съдържа:
[1] Таблица UCI_licensees_template.xlsx;
За попълване на данните за лицензиране е задължително да попълните червените полета, като обръщаме особено внимание за UCI ID номер за състезатели и технически персонал, ако имат такъв. В случай че UCI ID номер не е вписан, а лицето има такъв, ще бъде издаден лиценз на цена за нов състезател/техническо лице;
[2] Подписана декларация относно медицински прегледи (Декларация за лицензиране) за клуба. Всеки състезател следва да е преминал медицински преглед;
[3] Копие на застрахователната полица с поименен списък на всеки състезател, заявен за лиценз.

Изискванията към застраховката:
• „Злополука на спортисти и технически лица“ с покритие мин. 5 000 лв.;
• Застраховката следва да покрива целия период на лицензиране и да е платена еднократно за целия период ( не на вноски);
• Застраховките се сключват от името на клуба директно със застраховател. В случай че искате да се възползвате от условията за застраховане, договорени от БФК с ДЗИ, условията и лицата за контакт са посочени тук: Вижте офертата тук

За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“ , то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

[4] Снимки за всички нови състезател и за тези състезатели, които нямат актуална с изисквания към файла:
паспортен тип;
минимална резолюция – 300 точки;
фон на снимката – едноцветен;
име на снимката – две имена на лицето;
снимката следва да бъде вертикална – портрет;
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР – 4 MB.

[5] За всеки пакет изпратени заявки за лицензи ще получите фактура (в рамките на два работни дни). Фактурата за членския внос ще получите в същия имейл.

Лицензи за треньори, технически лица, клубни мениджъри и друг помощен персонал, като изискванията са същите, както и при състезателите. Задължително е да има валидна застраховка “Злополука на спортисти и технически лица” за целия период на валидност на лиценза и допълнително за МТВ – “Планинска спасителна служба”.

Съветваме ви внимателно да проверявате данните, които подавате, защото всяка промяна ще се таксува като издаване на нов лиценз. Не изпращайте заявка, която не съдържа всичко необходимо (пр. Ще изпратим снимка по-късно), защото заявката ще започне да се обработва, когато всички документи и данни са налични. Този начин на работа ни затруднява и единствено може да забави процеса.

Лицензите ще ви бъдат изпратени в срок от пет работни дни след одобрение на всички данни и документи, и получаване на плащане по фактурираните членски внос и сума за лицензиране на състезатели.

Срокове за подаване на заявки за издаване на UCI лицензи

• 31 януари е крайният срок за подаване на заявки за лицензиране на клубни състезатели.
След тази дата следва да се заплати допълнителна такса от 20 лева на всеки лиценз;
• За всички състезатели под 17 години крайният срок е 30 април.
След тази дати се дължи допълнителна такса от 20 лева на всеки лиценз.

Обръщаме внимание, че:
Препоръчително е плащанията да се извършват от банковата сметка на клуба;
При плащания по банков път е задължително в основанието да се посочи № на издадената от БФК фактура.

Пояснение на задължителни атрибути за попълване в таблицата UCI_licensees_template.xlsx при издаване на състезателен лиценз, които следва да бъдат попълнени коректно:
В ЧЕРВЕНО
• Трите имена (Изписани в отделни полета на ЛАТИНИЦА – както са изписани във вашата лична карта!)
• UCI ID – можете да го видите в приложената таблица. За нови състезатели оставяте полето празно
• Пол – M (male)/ ( F) female
• Дата на раждане
• Националност
• Роля – за състезателите „RIDER”, за технически лица една от следните “COACH”, “MANAGER”, “MECHANIC”, “STAFF”

В ЖЪЛТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗА БФК ПОЛЕТА)
• Отбор изписан на ЛАТИНИЦА/ Без отбор (индивидуално) или Любител;
• Състезателна категория, както следва:

Състезателна категория Възрастова група
MEN YOUTH U13 2012>
MEN YOUTH 13-14 2010 - 2011
MEN JUNIORS 15-16 2008 - 2009
MEN JUNIORS 17-18 2006 - 2007
MEN UNDER 23 2002 - 2005
MEN ELITE <2001
MEN MASTERS 30+ по избор/ без право на замяна на категорията през сезон 2024
WOMEN YOUTH U13 2012>
WOMEN YOUTH 13-14 2010 - 2011
WOMEN YOUTH 15-16 2008 - 2009
WOMEN JUNIORS 2006 - 2007
WOMEN ELITE <2005
WOMEN MASTERS 30+ по избор/ без право на замяна на категорията през сезон 2024

ИНДИВИДУАЛЕН ЛИЦЕНЗ (UCI)

  1. За издаване на индивидуален UCI лиценз следва да изпратите заявка на имейл admin@bgcf.bg с относно „Индивидуален UCI лиценз „, който съдържа следната информация и документи:

[1] Копие на застрахователната полица, отговаряща на следните изисквания:

  1. • „Злополука на спортисти и технически лица“ с покритие мин. 5 000 лв.;
  2. • Застраховката следва да покрива целия период на лицензиране (до 31 Декември) и да е платена еднократно за целия период ( не на вноски);
  3. • За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“ , то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

[2] Попълнена таблица UCI_licensees_template.xlsx
При попълване на данните за лицензиране е задължително да попълните червените полета, като обръщаме особено внимание за UCI ID номер за състезатели и технически персонал, ако имат такъв. В случай че UCI ID номер не е вписан, а лицето има такъв, ще бъде издаден лиценз на цена за нов състезател/техническо лице. За да имаме контакт с Вас, Ви молим в таблицата да попълните имейл и телефон за връзка.

[3] Попълнена, подписана и сканирана декларация относно медицински прегледи (Декларация за лицензиране). Всеки състезател следва да е преминал медицински преглед;

[4] Снимка, в случай че сте нов състезател или старата ви не е актуална с изисквания към файла:
паспортен тип;
минимална резолюция – 300 точки;
фон на снимката – едноцветен;
име на снимката – две имена на лицето;
снимката следва да бъде вертикална – портрет;
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР – 4 MB.

[4] Плащането на таксата за лиценза се извършва онлайн чрез дебитна/кредитна карта или paypal.com. Можете да използвате разплащателна карта и на роднина/приятел. Таксата за транзакцията на paypal е за сметка на състезателя и е добавена към сумата за заплащане: Линк за плащане

БФК няма изисквания към застрахователя. Можете да ползвате услугите на ДЗИ.
Изискванията към застраховката:
• „Злополука на спортисти и технически лица“ с покритие мин. 5 000 лв.;
• Застраховката следва да покрива целия период на лицензиране и да е платена на еднократна вноска.
За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“ , то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

До пет работни дни, след удостоверяване на коректността на данните и документите и заплащане на таксата ще получите на посочения в заявката имейл UCI лиценза си.

Съветваме ви внимателно да проверявате данните, които подавате, защото всяка промяна ще се таксува като издаване на нов лиценз. Не изпращайте заявка, която не съдържа всичко необходимо (пр. Ще изпратя снимка по-късно), защото заявката ще започне да се обработва, когато всички документи и данни са налични. Този начин на работа ни затруднява и единствено може да забави процеса.

Срокове за подаване на заявки за издаване на UCI лицензи

• 31 януари е крайният срок за подаване на заявки за лицензиране на клубни състезатели.
След тази дата следва да се заплати допълнителна такса от 20 лева на всеки лиценз;
• За всички състезатели под 17 години крайният срок е 30 април.
След тази дати се дължи допълнителна такса от 20 лева на всеки лиценз.

Лицензите ще ви бъдат изпратени в срок от пет работни дни след одобрение на всички данни и документи и получаване на плащане на сума за лицензиране.

ГОДИШЕН ХОБИ ЛИЦЕНЗ

За издаване на ГОДИШЕН ХОБИ лиценз следва да сте подготвили следната информация и документи:

[1] Копие на застрахователната полица, отговаряща на условията, описани в т. 3 РЕДОВНИ КЛУБНИ ЛИЦЕНЗИ (UCI). Застраховката следва да е валидна и да е платена за целия период на лицензиране (не на вноски). За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“, то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

[2] Попълнена, подписана и сканирана декларация относно медицински прегледи (Декларация за лицензиране). Всеки състезател следва да е преминал медицински преглед;

Заявяването няма срок, лицензите се издават целогодишно и са валидни в рамките на календарната година.

При подаване на заявка за хоби лиценз, таксата за лиценза следва да се плати с дебитна/кредитна карта или през paypal. Можете да използвате разплащателна карта и на роднина/приятел. Таксата за транзакцията на paypal е за сметка на състезателя и е добавена към сумата за заплащане.
БФК няма изисквания към застрахователя. Можете да ползвате услугите на ДЗИ.
За ИНДИВИДУАЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ НЕ ВАЖАТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКИТЕ ОТ ДЗИ и няма групова застраховка към БФК.

Лицензът ще бъде издаден в срок от два работни дни след одобрение на всички данни и документи и получаване на плащане за лицензирането. В потвърждение ще получите имейл с кода на лиценза. Мижете да направите проверка в „Справка лицензи“ на сайта.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА ОТ ТУК ЗА ГОДИШЕН ЛИЦЕНЗ

5-ДНЕВЕН ХОБИ ЛИЦЕНЗ

За издаване на 5-ДНЕВЕН ХОБИ лиценз следва да сте подготвили пред вас личната си карта и банкова карта за заплащане на таксата.

Издаването на 5-дневен Хоби лиценз става в уебсайта на БФК, в специална форма-декларация, в която притежателят декларира, че притежава валидна застраховка при условията описани по-долу или ще сключи такава на място при оргатизатора, както и че е запознат с Правилниците, наредбите и кодексите на БФК. Притежателят на 5-дневен Хоби лиценз потвърждава в тази форма и че всички изискуеми документи по точки ще предостави на организатора на събитието, съзнавайки, че при тяхната липса или нередовност може да не бъде допуснат до участие от организатора или главния съдия.

Застраховката следва да е валидна и да е платена за целия период на състезанието (тренировки, квалификации, финали). За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Туризъм в България“ (или аналогична за покритие на разходите към Планинска Спасителна Служба). В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена такава застраховка, то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

За 5 ДНЕВНИ ХОБИ ЛИЦЕНЗИ НЕ ВАЖАТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКИТЕ ОТ ДЗИ и няма групова застраховка към БФК. При подаване на заявка за хоби лиценз, таксата за лиценза следва да се плати с дебитна/кредитна карта или през paypal. Можете да използвате разплащателна карта и на роднина/приятел. Таксата за транзакцията на paypal е за сметка на състезателя и е добавена към сумата за заплащане.
Заявяването няма срок или глоба, лицензите се издават целогодишно.

При преминало плащане, в потвърждението ще получите имейл с кода на лиценза, който следва да представите по време на регистрация. Можете да направите по всяко време проверка в „Справка лицензи“ на сайта на БФК.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА ОТ ТУК ЗА ПЕТ ДНЕВЕН ЛИЦЕНЗ

ЗАСТРАХОВАНЕ • ИНФОРМАЦИЯ

Застраховката „Злополука на спортисти и технически лица“ е основание за издаване на лиценза и участие в състезания.
Застраховката следва да е валидна за целия период на лицензиране.
За състезатели в МТВ дисциплини е задължителна допълнителна застраховка „Планинската спасителна служба“. В случай че състезател, участник в състезание в дисциплината MTB няма сключена застраховка за „Планинската спасителна служба“ , то при настъпил инцидент и нужда от услуги на спасителна служба, разходите са за сметка на състезателя.

Застраховките за индивидуални спортисти (колоездачи), които не са членове на спортни клубове са с минимални изисквания, както следва:
ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ЗА СПОРТИСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА“
Спорт – Колоездене
Застрахователна сума – 5 000 лв.
Срок – периода на лицензиране (календарна година)

ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ“
Застрахователна сума – 1 000 лв.
Срок – периода на лицензиране (календарна година)

Застраховките следва да са платени за целия период на валидност, а не на вноски.
При настъпило застрахователно събитие, моля да следвате инструкциите на Вашия застраховател. Застраховката не покрива щети по велосипеда или при кражба на велосипед.
ДЗИ застраховане за групови застраховки за членове на БФК. МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!
ДЗИ застраховане за индивидуални спортисти. МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!