Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Организация на състезания

305646662_478659614258988_11392831749949914с90_n


Основна задача на Българска федерация колоездене (БФК) е да организира и администрира състезателната дейност в дисциплините по колоездене в България.

Съгласно ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ЗФВС) спортни състезания могат да се организират само от притежатели на спортен лиценз – спортни клубове, регистрирани в ММС и спортни федерации. Държавните първенства и Обиколката на България се организират от БФК, съвместно с колоездачните клубове, на територията, на които се провеждат състезанията, съгласно Регламента на Международния колоездачен съюз и Наредбите за провеждане на държавни първенства в отделните направления.

Националните купи и другите колоездачни прояви, вписани в календара на БФК, се организират от колоездачни клубове и организации, притежатели на спортен лиценз по смисъла на ЗФВС, съгласувано с БФК. Всички правила за организацията на състезания са регламентирани в Наредба за провеждане на колоездачни състезания (Наредбата) на територията на Република България.

Документ за изтегляне Бланка за правилно структурирана наредба за състезание
НАРЕДБА Шосе и Писта Наредба за провеждане на колоездачно състезание
НАРЕДБА XCO  Наредба за провеждане на състезание по колоездене в дисциплина XCO
НАРЕДБА XCM  Наредба за провеждане на състезание в дисциплина XCM

Състезанията се регистрират в състезателния календар (Държавен спортен календар) в периода от 15. Септември до 15. Ноември на предходната година чрез заявка за включване в календара на БФК за следващата година .

Заявките се изпращат на e-mail: races@bgcf.bg. БФК обработва заявките по ред на постъпване и определени в Наредбата критерии. Организаторът заплаща административна такса за включване в календара на БФК до 15. Февруари на годината, за която е изготвен календара.

Националните купи и другите колоездачни прояви, вписани в календара на БФК, се организират от колоездачни клубове и организации, притежатели на спортен лиценз по смисъла на ЗФВС, съгласувано с БФК. В национални купи и състезания от календара на БФК могат да вземат участие притежатели на UCI лиценз, издаден от национални или континентални колоездачни федерации или UCI, както и притежатели на хоби лицензи към БФК.

Организаторите на смесени събития са задължени да приложат и впишат в наредбата за провеждане на състезанието ясни критерии, по които състезанието, вписано в календара на БФК, ще бъде разграничено от това, което не е вписано в календара (напр. различен вид стартови номера, различно трасе, различно време на провеждане на стартовете и т.н.). Главният съдия има право да не допусне провеждане на събитието регламентирано от БФК, ако организаторът не е осигурил ясно разделение на проявите.
При масови (смесени) събития, които са част от календара на БФК, но включват и категории за любители, туристи и др. нелицензирани участници, БФК регламентира само частта от събитието, в която участват лицензирани от БФК състезатели. При събития извън календара на БФК с категория (група), която обхваща само любители, туристи, БФК не носи отговорност.

Съгласно чл. 3.11.2. от Наредбата на територията на Република България (Наредбата), организаторът изпраща проект-наредба за състезанието за съгласуване с БФК и Републиканска съдийска колегия (РСК) на имейл races@bgcf.bg. Срокът за изпращане на наредба за състезанието е 45 календарни дни преди старта. След преглед от РСК, Наредбата следва да се публикува в сайта до 30 дни преди старта.

Ръководството и контрола по провеждането на състезанията се осъществява от главен съдия (комисар) и съдийска колегия. БФК назначава Главен съдия за всяко състезание, част от календара на БФК при прегледа на Наредбата. Съгласно чл. 3.4.1. Разходите за Главен съдия са за сметка на организатора и се заплащат към БФК. За хонорара на главен съдия БФК издава фактура на организатора по ценоразпис, както следва. Фактурата следва да бъда платена в срок от 5 работни дни след датата на издаване.

За един състезателен ден: 

ДЛЪЖНОСТ ХОНОРАР
ГЛАВЕН СЪДИИЯ 187 лв.
СЪДИЯ 125 лв.
СЕКРЕТАР 240 лв.

Главният съдия следва да спазват стриктно Наредбите и правилниците за провеждане на състезанията и да подпомагат правилното и успешно провеждане на повереното им събитие.

Главният съдия следва да изпрати към БФК официалните резултати от проведеното състезание под формата на протокол в електронен вид по формат утвърден от УС (виж по-долу), до races@bgcf.bg най-късно до 24 часа след финала на последния състезател.

Бланка за протокол от състезание.

Oторизиранa фирма от БФК за времеизмерване на състезания от календара на БФК:
ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ ТРЕЙД ЕООД / търговско наименование TRACKSPORT
Сайт: https://tracksport.eu/ | https://tracksport.live/ | https://gps.tracksport.eu/ |

Контак с времеизмерващата фирма:
офис София: Виктор Ценков +359889318297
офис Стара Загора: Валентин Петков +359878484056
Mail: office@tracksport.eu


ИИН София ООД
ЕИК: 130530863
Контак с времеизмерващата фирма:
Сайт за времеизмерване: www.results.bg
Иван Маринов +359 2 988 77 66 | +359 88 986 96 11 | +359 888 803 405