Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

GDPR

gdpr

Българска Федерация Колоездене е оператор на лични данни и спазва всички GDPR разпоредби при обработване на лични данни.

Какво е GDPR и защо е нужен за бизнеса ни?
GDPR или Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, са нови правила при обработване на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес в България, считано от 25 май 2018 г.

Регламентът въвежда множество нови изисквания, които трябва да спазваме, като например:
• Изготвяне на Политика за обработване и защита на личните данни;
• Информираност на потребителите и клиентите за личните данни, които им се обработват и за правата им, във всеки един момент;
• Определяне на Длъжностно лице по защита на данните, в случай че е необходимо;
• Определяне на цели и срок на съхранение на лични данни;
• Изготвяне на план и организация за уведомяване на КЗЛД в случай на пробив в системата за лични данни;
• Прилагане на принципите за защита на личните данни;
• Удостоверяване и доказване, че обработването на лични данни съответства на Регламента
• Уреждане на отношенията с трети лица, като например куриери, с които имате договори във връзка с бизнеса Ви
• Внедряване на Политиката за обработване на личните данни в интернет страницата Ви, както и политика за „бисквитките“;
• Актуализиране на правилата за защита и обработка на личните данни, в случай, че е необходимо